Výpočet postupových spotů

Pro regionální turnaje České snookerové tour

údaj zkratka vzorec vysvětlivka
Počet postupujících PP PP ze všech regionů
Počet hráčů PH PH celkem v turnaji
Postupový klíč PK PH/PP počet hráčů/ počet postupujících
Součet žebříčků hráčů SŽH SŽH žebříčkových postavení
žebříček průměr ŽP SŽH/PH součet žebříčků hráčů / počet hráčů
žebříček průměr region ŽPr SŽHr/PHr součet žebříčků hr. reg. / počet hr. reg.
Počet hráčů regionu PHr Phr hráčů v regionálním kvalifikačním turnaji
Odchylka regionu Or ŽPr-ŽP žebříček průměr reg. – žebříček průměr
Koeficient kompletní K Or/Kv+PK odchylka regionu/Kv + postupový klíč
Počet spotů pro region PS zaokrouhleno (PH/K) zaokrouhleno (počet hráčů/Koeficient kompletní)
Koeficient váhy Kv  40 Váha mezi počtem přihlášených a sílou hráčů

 

vzorec:

 

PS = zaokrouhleno (PHr/((ŽPr-ŽP)/Kv+(PH/PP)))

Novinky z ostatních sekcí

ŽEBŘÍČEK ČR