Příspěvek na cestovné

Pro turnaje se zvýhodněním pro dojíždějící hráče

Kategorie příspěvku:

A – 10% z ceny startovného

B – 15% z ceny startovného

C – 20% z ceny startovného

Zvýhodnění se vztahuje pro

  • dospělé bydlící více než 100 km od místa konání turnaje
  • juniory bydlící více než 40 km od místa konání turnaje

Pořadatel soutěže je oprávněn rozhodnout o příspěvku a jeho kategorii  kdykoli do začátku prezence hráčů. Pokud není tato informace součástí propozic, musí být do nich neprodleně přidána a není možné ji už měnit.

Každý hráč, který má na tento příspěvek nárok ho musí vznést a případně prokázat při své prezenci. Na pozdější reklamace není organizátor povinen brát zřetel.

Vzdálenost zjistíte zde.

 

Novinky z ostatních sekcí

ŽEBŘÍČEK ČR